آموزش اتصال در Mac

1- به System Preferences بروید

2- وارد Network شوید.

3- یک Interface جدید (دکمه +) از نوع VPN و Type برابر با L2TP اضافه کنید.

4- در قسمت Server Addresss آدرس سرور و در قسمت Account Name نام کاربری را وارد کرده و به Authentication Setting وارد شوید.

5- در این قسمت رمز عبور خود را در قسمت Password وارد کرده و در قسمت Shared Secret عدد 123456789 را وارد کنید.

6- روی دکمه Advanced کلیک کنید و تیک گزینه Send all traffic over VPN connection را بزنید.

6- برای اتصال دکمه Connect را بزنید.